mullsjö logotyp

Djur

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom samt ha tillräckligt med foder, vatten, utrymme och tillsyn. Det är alltid ägaren till djuret som har huvudansvaret för att det inte far illa.

 

Länsstyrelsen har djurskyddstillsynen

Från den första januari 2009 har Länsstyrelsen ansvaret för djurskyddstillsyn, istället för kommunen. Detta innebär bland annat att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen.

Upphittade eller aggressiva djur

När det gäller upphittade eller aggressiva djur vänder man sig till polisen.

Ibland kan sällskapsdjur eller vilda djur bli en olägenhet för människors hälsa och då kan man vända sig till miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.

Nedgrävning av större döda djur

Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats, både ute i naturen eller på den egna tomten. Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst är det enda riksomfattande företaget som har insamling av döda djur.

Nedgrävning av häst

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur.
Från och med första februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar.

Vill du begrava din häst på din egen mark ska du alltid kontakta miljöförvaltningen som ger anvisningar om hur nedgrävningen ska ske.

Läs mer om vad som gäller för hästar på vår sida: nedgrävning av häst.


Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Agneta Martinsson