mullsjö logotyp

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. Ansökan görs till byggnadsnämnden. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar.

I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en bygglovsansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen för beslut om förhandsbeskedet.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 Ansvarig: Anna Säfström