mullsjö logotyp

Frister

Tidsintervaller, frister för rengöring och brandskyddskontroll i Mullsjö kommun.

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) Lag (2003/778) och därtill hörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Tidsintervallen för hur ofta kontroll skall ske fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunen beslutar om vilka sotningsintervaller och avgifter som gäller. Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Nedanstående objekt omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll.

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna 

  • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar 

  • Lokaleldstäder 

  • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Läs mer om fristerna och förordningarna i dokumentet "Frister för rengöring och brandskyddskontroll" som Pdf-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2019-06-11 Ansvarig: Samuel Nyström