mullsjö logotyp

Kamin och eldstad

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

Nyinstallation av eldstad, kamin

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Blankett för anmälan av eldstad finns i blankettrutan.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Peter Qvarnström