mullsjö logotyp

Påsk- och Valborgseldar

Stor försiktighet vid eldning i Påsk och Valborg/första maj!
Påsk- eller valborgsmässoeld ska anmälas till kommunens räddningstjänst.

En ansvarig person ska finnas för varje påsk- eller valborgsmässoeld. Den ansvarige ska lämna adress och telefonnummer till räddningstjänsten vid anmälan.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den!

Om du ska göra upp eld utomhus, tänk på följande:

  • Elda endast på platser där risken för spridning är obefintlig, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon, etcetera.

  • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.

  • Lägg stenar eller gräver runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras.

  • Håll elden liten. Elda fler små högar istället för en stor.

  • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap, t.ex. vattenslang eller hinkar med vatten.

  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.

  • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen.

  • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma Räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

  • Fyrverkerier är direkt olämpligt när det är torrt i marken.

 

Aktuell brandriskprognos kan fås på SOS Alarms telefonsvarare på tfn: 036-16 85 22 

Kontakta den lokala Räddningstjänsten på telefon 0392-140 60 om du är osäker!


Senast uppdaterad: 2018-04-23 Ansvarig: Samuel Nyström