mullsjö logotyp

Anmälan eldning

Påsk- och valborgsmässoeldar

Den som tänker göra upp en påsk- eller valborgsmässoeld ska anmäla det till kommunens räddningstjänst.

En ansvarig person ska finnas för varje påsk- eller valborgsmässoeld. Den ansvarige ska lämna adress och telefonnummer till räddningstjänsten vid anmälan.

Påskeld

Den som tänker göra upp en påskeld ska anmäla det till räddningstjänsten senast kl 16:00 på skärtorsdagen.

Valborgsmässoeld

Den som tänker göra upp en valborgsmässoeld ska anmäla det till räddningstjänsten senast kl 16:00 vardagen innan valborgsmässoafton.

I formuläret nedan kan du anmäla att du ska anordna en eld.

Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar.


När ska du elda?
Observera! Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats. Om du ska göra upp eld på allmän plats krävs dessutom polistillstånd.
Förnamn och efternamn
När du har skickat in formuläret med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Jag godkänner behandling av personuppgifter jag skickar in till Mullsjö kommun genom detta formulär.*
100+5

Senast uppdaterad:2018-07-02 av: Samuel Nyström