mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Anmälan eldning

Påsk- och valborgsmässoeldar

Den som tänker göra upp en påsk- eller valborgsmässoeld ska anmäla det till kommunens räddningstjänst.

En ansvarig person ska finnas för varje påsk- eller valborgsmässoeld. Den ansvarige ska lämna adress och telefonnummer till räddningstjänsten vid anmälan.

Påskeld

Den som tänker göra upp en påskeld ska anmäla det till räddningstjänsten senast kl 16:00 på skärtorsdagen.

Valborgsmässoeld

Den som tänker göra upp en valborgsmässoeld ska anmäla det till räddningstjänsten senast kl 16:00 vardagen innan valborgsmässoafton.

I formuläret nedan kan du anmäla att du ska anordna en eld.

Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar.


När ska du elda?
Observera! Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats. Om du ska göra upp eld på allmän plats krävs dessutom polistillstånd.
Förnamn och efternamn
100+5

Senast uppdaterad:2018-04-20 av: Samuel Nyström