mullsjö logotyp

Eldning utomhus

Elda inte i Mullsjö och Sandhems tätorter mellan 15 april - 30 september 

Enligt lokala hälsoföreskrifter för miljö och hälsa för Mullsjö kommun är eldning av löv och annat trädgårdsavfall inte tillåtet under tiden 15 april till och med 30 september inom detaljplanelagt område i Mullsjö och Sandhems tätorter.

Även om man bor utanför detaljplanerat område kan det vara eldningsförbud på grund av brandrisk. Ur brandskyddssynpunkt kan eldning i mindre omfattning ske utanför dessa tätorter under förutsättning att eldning sker under betryggande säkerhet.

Aktuell brandriskprognos kan fås på telefon 036-16 85 22.

Anmäl större eldning

Eldning i större omfattning skall alltid anmälas till Räddningstjänsten 0392-140 60 under kontorstid och i god tid före planerad eldning. Sådan anmälan fritar inte den som eldar från ansvar.  
Vid mycket stor brandrisk eller då eldningsförbud är utfärdat får eldning ej ske.


Senast uppdaterad: 2018-05-22 Ansvarig: Samuel Nyström