mullsjö logotyp

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett och har skrivit avtal med.

Det sker enligt en tidsintervall (frist) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat. För närvarande vart annat, vart fjärde eller vart åttonde år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Läs mer om vilka tidsintervaller som gäller under sidan frister i menyn.

Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad och godkänd för att få användas.

Taxa för brandskyddskontroll 2019

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt taxa. För att se avgifter för brandskyddskontroll, klicka på länken. Taxan finns även som Pdf-format i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2019-06-11 Ansvarig: Samuel Nyström