mullsjö logotyp

Avgifter och kommunens entreprenör

Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll samt rutiner kring hur ofta rengöring ska ske är fastställda i kommunfullmäktige (2013-08-27.)

Avgifterna hittar du i dokument: Sotningstaxa 2019 (pdf 134 kB) och Taxa för brandskyddskontroll 2019 (pdf 105 kB). Du kan även se taxorna genom länkarna i länktipsrutan.

Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB har uppdraget att utföra rengöringen och GÖSAB AB brandskyddskontroller

Kommunen har skrivit avtal med Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB. Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB har kommunens uppdrag att utför själva rengöringen och GÖSAB genomför brandskyddskontroller. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan och webbadresser i länktipsrutan.

Sotningstaxa

För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt taxa. Klicka på länken ovan för att få mer information om avgifter. Du hittar även sotningstaxan som pdf-format i dokumentrutan.

Taxa för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Klicka på länken ovan för att få mer information om avgifter. Taxa för brandskyddskontroll finns även som pdf-format i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2018-12-18 Ansvarig: Samuel Nyström