mullsjö logotyp

Avgifter och kommunens entreprenör

Från och med 1 juni 2019 har Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB uppdraget att utföra rengöring och brandskyddskontroller

Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll samt rutiner kring hur ofta rengöring ska ske är fastställda i kommunfullmäktige (2013-08-27.)

De nya avgifterna hittar du i dokumenten nedan:

Sotningstaxa 2019 (pdf 129 kB) 
Taxa för brandskyddskontroll 2019 (pdf 133 kB).

 

Avtal skrivet mellan kommunen och Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB

Från och med 1 juni 2019 har Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB uppdraget att utföra rengöring och brandskyddskontroller. De har kommunens uppdrag att utföra själva rengöringen och utför även brandskyddskontroller. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan och webbadresser i länktipsrutan.

Sotningstaxa

För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt taxa. Klicka på länken ovan för att få mer information om avgifter. Du hittar även sotningstaxan som pdf-format i dokumentrutan.

Taxa för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Klicka på länken ovan för att få mer information om avgifter. Taxa för brandskyddskontroll finns även som pdf-format i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2019-06-12 Ansvarig: Samuel Nyström