mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Radon

Radon i våra bostäder och lokaler kan komma från marken, från den egna brunnens vatten eller från byggnadsmaterialet, så kallad blå- eller lättbetong.

 

Mätning

Det vanligaste sättet att mäta radon är genom långtidsmätning, minst två månader under perioden oktober t.o.m. februari, med spårfilmsdosor.
Kontakta miljöförvaltningen för rådgivning.

Den leverantör som ni väljer skickar ut mätpaketet till beställaren. Du får också med en beskrivning på hur du ska placera dosorna. Efter mätperioden skickar du tillbaka mätpaketet till leverantören. Därefter skickas analysresultatet till er.

Beställning av mätpaket

Vid beställning behövs nedan information:
•Fastighetsbeteckning
•Adress
•Telefon
•Antal våningsplan med boyta

Pris

Priset är beroende av leverantör

Vad är radon?

Radon är en ädelgas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Den varken syns eller luktar. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar, vilka fastnar i våra luftvägar när vi andas in luft med radon och kan orsaka lungcancer. Radon mäts i Bequerel per kubikmeter (Bq/m3).
 
Enligt Socialstyrelsen ska halter över 200 Bq/ m3 betraktas som en olägenhet för människors hälsa och åtgärdas. Förhöjda radonhalter kan på lång sikt innebära en ökad risk för lungcancer, något man framförallt sett hos rökare.

Åtgärder

För att komma till rätta med radonproblem måste man veta var radongasen kommer ifrån. Enklast är att ta kontakt med en entreprenör eller radonkonsult, som är utbildad för att sanera radon. 

Mer information finns bland annat på Boverkets webbplats och deras särskilda webbplats Radonguiden.

Efter varje åtgärd man genomför bör en ny radonmätning göras.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson