mullsjö logotyp

Egenkontroll flerbostadshus

Egenkontroll i flerbostadshus - Friska hus har friskare hyresgäster

Vi människor vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. I undersökningar uppger omkring 18 procent av befolkningen att de har problem med hälsan som de relaterar till miljön inomhus.

Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägaren ska sköta sin fastighet så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. Genom att göra planerade systematiska kontroller förebygger man negativ påverkan på de boendes hälsa och på miljön. Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem. Detta är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt gällande lagkrav och att spara pengar genom tidiga åtgärder. 

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde, och en fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar. 

Områden att kontrollera regelbundet 

  • Buller
  • Fukt  
  • Legionella (varmvattentemperatur)  
  • Radon  
  • Skadedjur och ohyra  
  • Temperatur och drag  
  • Ventilation

Senast uppdaterad: 2019-05-03 Ansvarig: Agneta Martinsson