mullsjö logotyp

Anmälan till Mullsjö kommuns tomtkö

För att du ska kunna få en tomt, måste du finnas med i kommunens tomtkö. Från och med den 15 januari 2018 kan du anmäla dig till tomtkön via webbformuläret här nedan. 

Det är viktigt att du som registrerar dig i tomtkön läser igenom gällande köregler, se sidan Tomtköregler i menyn. Köreglerna är antagna i kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 152. Reglerna börjar gälla från och med den 15 januari.

OBS: För att bli registrerad i tomtkön krävs det att du är 18 år.
Vid registrering måste du fylla i webbformuläret samt betala en årsavgift som är på 300 kr på bankgironummer 5932-8807 eller swisha på nummer 123 557 4900  märkt "tomtkö" samt ert namn.

Nedanstående personuppgifter ska utgöra underlag för köpeavtal och köpebrev.

De uppgifter som du lämnar via detta webbformulär kommer att behandlas enligt PuL av Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår handläggning av ärendet. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om personuppgiftslagen, se länk i rutan länktips.


Välj alternativ*

I vilket område? Välj alternativ:*Medsökande
Vem ska äga fastigheten?:*


Kontrollfråga
700+10

Senast uppdaterad:2018-01-10 av: Emma Danielsson