mullsjö logotyp

Lediga tomter

I Mullsjö kommun har vi under de senaste åren koncentrerat villabebyggelsen till ett område vi kallar Ruders hagar. Tre etapper har hittills exploaterats med totalt 38 tomter.

 

Ruders Hagar 
Karta över Ruders hagar 

 

Ruders hagar etapp 1, Hagagatan, (10 tomter) är samtliga tomter bebyggda, på Ruders hagar etapp 2, Saturnusgatan, (11 tomter) finns för närvarande ingen disponibel tomt, på Ruders hagar etapp 3, Jupitergatan, (16 tomter) finns för närvarande ingen disponibel tomt.

Övriga lediga tomter i Mullsjö är 1 st, och det finns 15 lediga tomter i Sandhems tätort.

Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett reservationsavtal med kommunen, kostnad för att teckna reservationsavtal är 1.000:-, som faktureras. Syftet är att i lugn och ro ge möjlighet att undersöka förutsättningarna för bostadsbyggnation.

Du är välkommen att kontakta Kristina Spång på Mullsjö kommun för information om tomtkö, intresseanmälan och blanketter. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

När det är dags att börja fundera på huset man vill bygga, gå då in under Bygglov och tillstånd, se länk till höger. Här finns bland annat kontaktinformation till kommunens bygglovshandläggare samt vem som hjälper till att ta fram nybyggnadskartor och annat kartmaterial för att komma vidare i byggprocessen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 80 om nya markpriser, som gäller från 1 januari 2017.

2017-11-16 Innehåll: Andreas Leo   Publiceringsansvarig: Kristina Spång