mullsjö logotyp

Kompostering

Ungefär hälften av avfallet i en vanlig soppåse är komposterbart. Med en kompost kan man alltså halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen.

I Mullsjö kommun måste du anmäla till miljönämnden om du ska kompostera matavfall enligt renhållningsordningen.

Belastningen på våra soptippar och sopförbränningsanläggningar kan minskas, liksom även miljöpåverkan från sopbilarnas trafik. Dessutom producerar du själv en näringsrik gödning att förbättra jorden i din trädgård med. När man komposterar blir hushållsavfallet en del av ett kretslopp där det organiska avfallet bryts ned på ett naturligt sätt av olika organismer (bakterier, svampar och maskar). Att kompostera är naturens egna sätt att ta hand om avfallet. Att kompostera är inte särskilt svårt eller dyrt. Det finns färdiga behållare att köpa, men det går också att ordna en egen kompost själv med enkla medel.

Läs mer om kompostering i miljöförvaltningens folder. Där finns mer information och lästips. Se länk.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson