mullsjö logotyp

Eldning av avfall

Enligt miljöbalken är det förbjudet att elda avfall hemma, både utomhus och inne i en villapanna. Förbudet gäller även för företag.

Orsaken till förbudet är att mycket avfall innehåller skadliga ämnen (till exempel plaster och metaller) som kan spridas på ett felaktigt sätt i miljön, både i luften och marken. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening.
 
Eldning kan också ge störningar till omgivning i form av rök, sotpartiklar eller obehaglig lukt som ofta orsakas vid öppen förbränning. Spridningen av farliga ämnen innebär att man utsätter både sig själv och sin omgivning för hälsorisker iform av cancerframkallande och allergena ämnen.
 
Även om eldningen inte medför en spridning av farliga ämnen kan det innebära att det blir en olägenhet för grannar och förbipasserande. Om eldning sker med blöta eller fuktiga material kommer det att ske en kraftig rökbildning vilket kan verka störande.
 
Brännbart avfall ska eldas i en avfallsförbränningsanläggning. Där kommer man upp i betydligt högre temperaturer än då man eldar hemma vilket gör att man får en mer fullständig förbränning och en mindre mängd farliga ämnen frigörs. De större förbrännings-anläggningarna måste även ha filter som renar röken innan den släpps ut vilket motverkar en spridning av farliga ämnen. 

Vad är avfall?

Begreppet avfall definieras i miljöbalken. Varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med är definitionsmässigt avfall och får alltså inte eldas. Det spelar alltså ingen roll om avfallet är rent eller inte. Så länge det definieras som avfall råder eldningsförbud. 

Andra användningsområden

Vad kan du då göra med ditt avfall? Du ska återvinna eller sortera avfallet och lämna in det på återvinningscentralen (sortergården). Privatpersoner får lämna in sitt avfall gratis på sortergården (det ingår i renhållningsavgiften). Företag däremot måste betala för det avfall de vill lämna. I vissa fall väljer även sortergården att inte ta emot avfall ifrån företag. Företag anlitar ofta därför avfallstransportör som kommer ut till verksamheten och hämtar avfallet.

 
Stora mängder överblivet hö, halm och ensilage kan vara svårt att åka med till sortergården. Detta går däremot utmärkt att kompostera och använda som gödningsmedel. Har du tillgång till åkermark kan du anordna en stor kompost på den där ensilaget får komposteras. Efter att det komposterats klart kan det spridas på åkern. Detta är ett bra sätt att ta reda på näringsämnen som annars går till spillo. Allt fler rötningsanläggningar börjar även ta emot denna typ av avfall. Hö, halm och ensilage går att röta och utvinna biogas ur. Kontakta din närmsta biogasanläggning för att höra om just de tar emot överbliven hö, halm och ensilage.


Tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall

Det är tillåtet att elda mindre mängder ris och trädgårdsavfall, så länge man följer de riktlinjer som finns och så länge eldningen inte medför en sanitär olägenhet för grannar och förbipasserande. Läs mer under rubriken Trädgårdsavfall i menyn.

2017-12-11 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik