mullsjö logotyp

Sortering av avfall

Det är enkelt att källsortera och det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna. Därför är det viktigt du sorterar rätt från början så att ditt avfall kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. 

Det är ditt ansvar att källsortera och med din hjälp kan vi minska avfallsberget, spara på energi och hindra att farliga kemikalier hamnar i naturen. Här följer några enkla tips för att vi tillsammans ska kunna bidra till en bättre miljö!


Sortera förpackningar och tidningar 

Olika förpackningar

Förpackningar är alla produkter, oavsett material, som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara. I Mullsjö sorterar vi förpackningar av: papper,  plast, glas och metall. Tidningar, skrivpapper och broschyrer kan du också återvinna på en återvinningsstation. Glöm inte att lock och kapsyler också räknas som en förpackning. I länktipsrutan kan du hitta information om din närmaste återvinningsstation.

 

På sortergården kan du lämna in grovsopor, elavfall och farligt avfall

Grovavfall är sådant som är för stort eller väger för mycket för att kunna läggas i ett vanligt avfallskärl, till exempel elavfall, vitvaror och trädgårdsavfall. Detta lämnar du på vår bemannade sortergård på Borrgatan 7 i Mullsjö. Tänk på att elavfall är allt som drivs av batteri eller har sladd för att sätta in i strömuttaget. Du hittar länk till öppettider för sortergården i länktipsrutan.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall ska också lämnas på sortergården. Exempel på farligt avfall är batterier, bekämpningsmedel, brandvarnare, fotokemikalier, färg och lack innehållande organiska lösningsmedel, kvicksilvertermometrar, lysrör, lösningsmedel, spillolja, oljefilter, sprayburkar och syror. Länk till mer information om farligt avfall, hittar du i länktipsrutan.

Nu är det inte mycket kvar i soppåsen

Kompostera gärna ditt avfall också. Efter att du har källsorterat är det inte mycket kvar i soppåsen. Det restavfall som samlas in skickas till förbränning och blir till värme och el. Länk till mer information om kompostering hittar du i länktipsrutan.

Tack för att du källsorterar

Tack för att du källsorterar!


Senast uppdaterad: 2018-11-16 Ansvarig: Ellen Lindberg