mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Dispenser

Enligt renhållningsordningen kan en fastighetsägare beviljas dispens, befrielse från skyldighet, från sophämtning eller förlängt sophämtningsintervall.

En förutsättning för att få detta är att fastighetsägaren kan ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön samt att förhållandena på ett markant sätt avviker från vad som är allmänt förekommande.

Ansökan om dispens

Ansökan för dispens från sophämtning lämnas till Miljönämnden. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift fastställd av kommunfullmäktige. För att förlänga sophämtningsintervall, ansöker du om det hos June Avfall & Miljö AB. Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i sophämtningen ansöker du om det hos June Avfall & Miljö AB.

Även den som fått totaldispens från sophämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning och att farligt avfall tas om hand. Skyldigheten att betala renhållningsavgift kvarstår.


Senast uppdaterad: 2018-03-01 Ansvarig: Agneta Martinsson