mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Sophämtning

Den 1 januari 2018 övergår renhållningsansvaret och sophämtningen i Mullsjö kommun till June Avfall & Miljö AB. Det är även dem du kontaktar för ändring av abonnemang eller utebliven sophämtning.

Normalt töms sopkärlen var 14:e dag men flerfamiljshus och en del verksamheter kan ha tätare tömningsintervall. Vid storhelger kan tömningsdagen komma att ändras. Hämtplatsen är vid tomtgräns om kommunens entreprenör inte meddelat någonting annat. Ställ ut ditt kärl kvällen före angiven tömningsdag. Om kärlet inte blir tömt, låt det stå kvar och avvakta tömning. Förskjutning i tid av hämtning kan förekomma.

June Avfall & Miljö svarar på dina frågor om ditt abonnemang 

Kontakta June Avfall & Miljö AB för ändring av abonnemang, trasigt kärl/lock eller adressändring. Du kan exempelvis ändra ditt abonnemang så att du får ett större eller mindre sopkärl. Priset för de olika abonnemangen hittar du under regler och taxor. Ska du flytta måste du säga upp ditt abonnemang i god tid för att undvika att du faktureras även efter att du har flyttat.

För flyttanmälan, kontakta June Avfall & Miljö AB via e-post eller telefon. Om du har fakturafrågor eller vill beställa extratjänster såsom extra säckar, containrar, extra tömning av enskilda avloppsanläggningar är du också välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utebliven sophämtning

Om ditt kärl inte blivit tömt ska du ringa till June Avfall & Miljö AB. Utebliven hämtning kan ha flera orsaker. Vi  kan helt enkelt ha missat ditt kärl. Det kan även bero på att kärlet inte var framdraget till vägen eller att det inte var åtkomligt av någon annan orsak. Felsorterat avfall kan också göra att kärlet inte töms. Om du har frågor om placering av ditt avfallskärl  eller vilka hämtdagar du har får du också gärna kontakta June Avfall & Miljö AB.   


Senast uppdaterad: 2018-03-01 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy