mullsjö logotyp

Sophämtning

Den 1 januari 2018 övergår renhållningsansvaret och sophämtningen i Mullsjö kommun till June Avfall och Miljö AB. Det är även dem du kontaktar för ändring av abonnemang eller utebliven sophämtning.

Till och med den 31 december 2017 har Mullsjö Energi och Miljö AB har renhållningsansvaret i Mullsjö kommun och ansvarar för att hushållsavfallet samlas in. Själva hämtningen är utlagd på entreprenad och sköts av Beges Containerservice AB. 

Normalt töms sopkärlen var 14:e dag men flerfamiljshus och en del verksamheter kan ha tätare tömningsintervall. Vid storhelger kan tömningsdagen komma att ändras. Hämtplatsen är vid tomtgräns om kommunens entreprenör inte meddelat någonting annat. Ställ ut ditt kärl kvällen före angiven tömningsdag. Om kärlet inte blir tömt, låt det stå kvar och avvakta tömning. Förskjutning i tid av hämtning kan förekomma.

Mullsjö Energi & Miljö AB svarar på dina frågor om ditt abonnemang fram till 31 december 2017

Kontakta Mullsjö Energi och Miljö (MEMAB) för ändring av abonnemang, trasigt kärl/lock eller adressändring. Du kan exempelvis ändra ditt abonnemang så att du får ett större eller mindre sopkärl. Priset för de olika abonnemangen hittar du under regler och taxor. Ska du flytta måste du säga upp ditt abonnemang i god tid för att undvika att du faktureras även efter att du har flyttat. Fyll i blanketten "Flyttanmälan" och skicka till MEMAB via e-post eller post märkt med "kundtjänst". Om du har fakturafrågor eller vill beställa extratjänster såsom extra säckar, containrar, extra tömning av enskilda avloppsanläggningar är du också välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Beges Containerservice AB svarar på dina frågor om hämtning av ditt hushållsavfall fram till 31 december 2017

Om ditt kärl inte blivit tömt ska du ringa till Beges Containerservice. Utebliven hämtning kan ha flera orsaker. Vi och vår entreprenör kan helt enkelt ha missat ditt kärl. Det kan även bero på att kärlet inte var framdraget till vägen eller att det inte var åtkomligt av någon annan orsak. Felsorterat avfall kan också göra att kärlet inte töms. Om du har frågor om placering av ditt avfallskärl  eller vilka hämtdagar du har får du också gärna kontakta Beges.   

Beges

2017-12-11 Innehåll: Annika Tompa Pálffy   Publiceringsansvarig: Annika Tompa Pálffy