mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Transportdokument och anteckningar

Ett transportdokument ska uppföras för varje transport av farligt avfall som sker med hjälp av anlitad transportör. Vid egentransport av farligt avfall behövs inget transportdokument upprättas. Avsändaren och mottagaren är tillsammans ansvariga för att transportdokumentet upprättas.

Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • Avsändare
  • Mottagare
  • Transportör
  • Datum för transport
  • Avfallsslag  och tillhörande avfallskod enligt avfallsförordningen
  • Avfallsmängd

Anteckningar ska föras för varje transport och undertecknas av både avsändare och mottagare. Mottagaren är skyldig att skicka tillbaka en bekräftelse, men det kan ändå vara bra att behålla en kopia på transportdokumentet.

Tänk också på att det finns särskilda regler för brandfarliga och explosiva varor och transport av dessa. Polismyndigheten kan svara på frågor om transport av farligt gods.

Anteckningar

Om farligt avfall uppkommer i din verksamhet ska du föra anteckningar över:

  • Avfallsslag  och tillhörande avfallskod enligt avfallsförordningen
  • Den mängd som uppkommer årligen
  • Mottagare (de anläggningar dit avfallet transporteras)
  • Datum för transport

Anteckningarna bör fyllas på vid varje transport. De ska sparas i tre år och kunna visas upp på tillsynsmyndighetens begäran.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson