mullsjö logotyp

Transport av avfall och farligt avfall

Som privatperson får du själv transportera avfall och farligt avfall som uppkommit i ditt hushåll till kommunens sortergård. Där finns kunnig personal att fråga hur avfallet ska sorteras.

Specialbehållare för skärande och stickande avfall kan av privatpersoner hämtas på apoteken. Fylld behållare ska sedan lämnas tillbaka till apoteket.  

Transport av farligt avfall för verksamheter 

Farligt avfall ska transporteras till olika slutdestinationer för destruktion, deponering eller återvinning beroende på vilket avfall det är. Vid mindre mängder farligt avfall som uppkommit i verksamheten, finns möjligheten att själv transportera det farliga avfallet. Se nedan om egen transport av farligt avfall. Sådana transporter kräver en anmälan till länsstyrelsen. 

Företagare, som inte själva har anmält transport av farligt avfall till länsstyrelsen, måste anlita en transportör med tillstånd att köra farligt avfall. För yrkesmässiga transporter av avfall och farligt krävs tillstånd enligt avfallsförordningen. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. Du som lämnar ifrån dig farligt avfall till en transportör är skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd. Anmälningar och tillståndsansökningar görs hos länsstyrelsen via deras hemsida eller på särskilda blanketter. 

Egen transport av farligt avfall 

Mindre mängder avfall som kommer från den egna verksamheten, det vill säga avfall från företagets anläggning eller fastighet får efter anmälan till länsstyrelsen transporteras i egen regi. Vid större mängder avfall eller vid transport av vissa typer av farliga avfall krävs tillstånd för den egna transporten. När tillståndsplikt börjar gälla står i avfallsförordningen.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson