mullsjö logotyp

Avfall och återvinning

På dessa sidor hittar du information om hur du sorterar ditt avfall på rätt sätt, hur mycket din sophämtning kostar och var du kan lämna ditt sorterade avfall.

Du gör många miljövinster när du källsorterar. Då sparas energi och resurser och risken minskar att farliga kemikalier sprids till naturen. Tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö och överlämna ett hållbarare samhälle till kommande generationer. Kommunens ambition är att ge en god service och samtidigt sträva efter att vårt avfall hanteras i följande ordning:

1. Minska avfallsmängderna – avfall som aldrig uppstår är det bästa för miljön
2. Återanvända – lämna begagnade saker till loppis/second hand eller lämna kläder, accessoarer, skor och hemtextil i någon av klädboxarna på återvinningscentralerna
3. Materialåtervinna – sortera ut förpackningar och tidningar
4. Utvinna energi – det brännbara hushållsavfallet blir till värme och el
5. Deponera – sämsta alternativet

Vem har ansvaret?

Olika aktörer i Sverige ansvarar för olika typer av avfall.

För flera produkter finns det producentansvar. Lagarna om producentansvar reglerar hur producenterna ska samla in och återvinna sina produkter när konsumenterna inte längre vill ha dem. FTI AB (Förpacknings- & tidningsinsamlingen) ansvarar för att samla in förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar. Elavfall (inklusive batterier och ljuskällor), läkemedel, bildäck och bilar omfattas också av producentansvar.  

Det kommunala bolaget, Mullsjö Energi och Miljö AB (MEMAB) ansvarar för hushållsavfallet

Hushållsavfall är det avfall som läggs i det vanliga sopkärlet, när farligt avfall och producentansvarsavfall har sorterats ut. Även grovavfall är hushållsavfall. Grovavfall är avfall som inte kan läggas i sopkärlet, till exempel möbler och cyklar.

Det är ditt ansvar att sortera ut och lämna avfall på rätt plats. Läs mer på sidorna om hur du sorterar och var du lämnar respektive avfall. Det finns också mer information på Mullsjö Energi och Miljö ABs webbplats, se Länktips.

Du hittar också information om din närmsta återvinningsstation och återvinningscentralen via länktipsrutan. 

Återvinningsstation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Återvinningsstationerna har FTI AB ansvar för.

2017-05-03 Innehåll: Ellen Lindberg   Publiceringsansvarig: Ellen Lindberg