mullsjö logotyp

Vuxenutbildning

Mullsjö kommun har ett avtal med Jönköpings kommun angående vuxenutbildning. På det sättet har du som kommuninvånare i Mullsjö tillgång till det utbud som Jönköpings kommun erbjuder genom sina samarbetspartners.

Läs mer om kursutbud, kursstart och antagningsperioder på Jönköpings kommuns webbplats via länk i länktipsrutan.

Alla från och med hösten det år man fyller 20 år eller har slutfört ett nationellt program på gymnasiet kan söka till vuxenutbildningen.

Vem kan bli antagen till vuxenutbildningen?

  • Du som tidigare har en kort utbildning har företräde 

  • Du som saknar slutbetyg från treårigt gymnasium

  • Du som har de förkunskaper som krävs för sökt kurs

Så här söker du till den kommunala vuxenutbildningen

1. Skriv ut ansökan till vuxenutbildning, se blanketten i blankettrutan.

2. Ta med din ansökan tillsammans med dina betyg från tidigare studier till Vägledningscentrum i Jönköping, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

3. Fyll i ansökan i samråd med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

4. Kontrollera att studie- och yrkesvägledaren skriver på ansökan.

5. Skicka sedan din ansökan till:

Barn- och utbildning
Att: Hamid Zafar
Box 800
565 18 Mullsjö

SFI, Svenska för invandrare 

Utbildningen svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare har du som saknar kunskaper i svenska språket. 

Läs mer om utbildning i svenska för invandrare (SFI) på Jönköpings kommuns webbplats via länk i länktipsrutan. Blankett för ansökan SFI finns under rutan blanketter. Svenskundervisning för invandrare läser du i Jönköpings kommun.  

Samhällsorientering, anmälan för utvidgad målgrupp

Samhällsorientering ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Lagen gäller främst nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i Mullsjö kommun. Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig.

Blankett samhällsorientering utvidgad målgrupp finns under rubriken blanketter. Samhällsorientering läser du i Jönköpings kommun.


Senast uppdaterad: 2019-03-28 Ansvarig: Hamid Zafar