mullsjö logotyp

Språk- Läs- och Skrivutveckling

Mullsjö kommun har en kommunövergripande satsning på läsintresse läsåret 2018/2019 för alla åldrar och verksamheter, 0-16 år.

Språk-, Läs- och Skrivutveckling kommer hädanefter att förkortas SLS.

Läsintresse för alla barn och elever är ett av läsårets prioriterade mål i alla verksamheter. 

Nu har vi startat vårterminen 2019. Härligt!

Den första gemensamma läsaktiviteten är World Read Aloud Day den 1 februari. Läs gärna mer om den världsomspännande aktiviteten.

world read aloud day

World Read Aloud Day 1 februari

Vad är World Read Aloud Day?

 • Det är en dag då vi firar glädjen med böcker och att kunna läsa!
 • Massor av skolor i hela världen är med och firar dagen med högläsning.
 • Vi i Mullsjö är också med och firar World Read Aloud Day 2019

Hur?
Fredagen den 1 februari kommer alla lärare i alla verksamheter och ämnen i Mullsjö starta sina lektioner/arbetspass med att högläsa 90 sekunder! Häng på du också! Läs mer om vår inspiratör Anne-Marie Körlings idé att högläsa 90 sekunder.

 •  Vi högläser för gemenskap, läsglädje och ny kunskap
 •  Undrar just vad läraren har valt att högläsa ur? Spännande!
 •  Vi läser överallt! Vi läser så det syns! Vi läser så det hörs! (Detta uttryck kommer från Anne-Marie Körling.) 

 

Genom dessa länkar kan du navigera enklare på sidan

HUR

Årshjul

Pågående insatser för läsintresse

Inspiratörer och samarbetspartners

 

HUR?

 • Lärare i alla verksamheter samtalar om och inspirerar varandra om hur en framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning ser ut, för alla barn och elever.
 • Representanter från alla verksamheter träffas i en SLS-grupp och samtalar om bland annat om gemensamma insatser över läsåret som mynnar ut i ett årshjul. 
 • Som stöd för lärare i alla verksamheter har vi påbörjat ett arbete med att bygga upp en SLS-plan där vi skriver in goda exempel som vägledning för god undervisning i Språk-, Läs- och Skrivutveckling.
 • Lärare i alla verksamheter läser analyser av resultat och samtalar om lämpliga insatser.

 

Årshjul

 • I början av höstterminen Läsenkäter genomförs för att synliggöra och förstå elevers tankar och behov.
 • Skolstart i årskurs 1 och vid behov i årskurs 2 och 3; kommunövergripande insats på upprepad läsning för läsflyt
 • Vecka 43 FN-dagen den 24 oktober; f-klass - åk 6 tittar bland annat på alla läskartor i Google Maps.
 • Vecka 44 Läslov
 • Vecka 46 Unescos barnboksvecka. 12 november Kura gryning, 15 november Nationella läsdagen 
 • 1 Februari World Read Aloud Day; Vi startar alla lektioner i alla ämnen och verksamheter, samt möten med 90 sekuners högläsning ur valfri litteratur; fakta eller skönlitteratur. Välkommen med, prova A-M Körlings idé, sprid läslust.
 • Februari Läslustveckor
 • Mars ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) delas ut i slutet av mars. Det uppmärksammar vi på något sätt
 • Mars och april poesiveckor
 • 23 april Världsboksdagen firas på fritidshemmen
 • Maj och juni Uppföljande läsenkäter genomförs

 

Pågående insatser för läsintresse

 • Vi läser oss jorden runt: Eleverna i förskoleklass till och med årskurs 6 läser sig jorden runt, se länk i länktipsrutan.
 • @trollbibblan: På Trollehöjdskolans (högstadiets) bibliotek har vi ett instagramkonto där skolbibliotekarien, Marie Ultege, ofta uppdaterar. Följ länk i länktipsrutan.
 • Förskolebibliotek/kapprumsbibliotek
 • Kompetensutveckling för förskollärare genom Läslyftet

 

Inspiratörer och samarbetspartners

 • Inspiratör och vägledare till vår SLS-grupp är författaren och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling. Vill du läsa hennes blogg? Se länk i länktipsrutan.
 • Vi samarbetar med forskare i språk-, läs- och skrivutveckling Catharina Tjernberg, Karlstad Universitet.  
 • Mullsjö kommun är med i Hallands språk-, läs- och skrivnätverk. 

Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Anki Källman