mullsjö logotyp

Språk- Läs- och Skrivutveckling

Mullsjö kommun har en kommunövergripande satsning på läsintresse läsåret 2018/2019 för alla åldrar och verksamheter, 0-16 år.

Språk-, Läs- och Skrivutveckling kommer hädanefter att förkortas SLS.

Läsintresse för alla barn och elever är ett av läsårets prioriterade mål i alla verksamheter. 

Genom dessa länkar kan du navigera enklare på sidan

HUR

Årshjul

Pågående insatser för läsintresse

Inspiratörer och samarbetspartners

 

HUR?

 • Lärare i alla verksamheter samtalar om och inspirerar varandra om hur en framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning ser ut, för alla barn och elever.
 • Representanter från alla verksamheter träffas i en SLS-grupp och samtalar om bland annat om gemensamma insatser över läsåret som mynnar ut i ett årshjul. 
 • Som stöd för lärare i alla verksamheter har vi påbörjat ett arbete med att bygga upp en SLS-plan där vi skriver in goda exempel som vägledning för god undervisning i Språk-, Läs- och Skrivutveckling.
 • Lärare i alla verksamheter läser analyser av resultat och samtalar om lämpliga insatser.

 

Årshjul

 • I början av höstterminen Läsenkäter genomförs för att synliggöra och förstå elevers tankar och behov.
 • Skolstart i årskurs 1 och vid behov i årskurs 2 och 3; kommunövergripande insats på upprepad läsning för läsflyt
 • Vecka 43 FN-dagen den 24 oktober; f-klass - åk 6 tittar bland annat på alla läskartor i Google Maps.
 • Vecka 44 Läslov
 • Vecka 46 Unescos barnboksvecka. 12 november Kura gryning, 15 november Nationella läsdagen 
 • 1 Februari World Read Aloud Day
 • Februari Läslustveckor
 • 23 april Världsboksdagen firas på fritidshemmen
 • Maj och juni Uppföljande läsenkäter genomförs

 

Pågående insatser för läsintresse

 • Vi läser oss jorden runt: Eleverna i förskoleklass till och med årskurs 6 läser sig jorden runt, se länk i länktipsrutan.
 • @trollbibblan: På Trollehöjdskolans (högstadiets) bibliotek har vi ett instagramkonto där skolbibliotekarien, Marie Ultege, ofta uppdaterar. Följ länk i länktipsrutan.

 

Inspiratörer och samarbetspartners

 • Inspiratör och vägledare till vår SLS-grupp är författaren och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling. Vill du läsa hennes blogg? Se länk i länktipsrutan.
 • Vi samarbetar med forskare i språk-, läs- och skrivutveckling Catharina Tjernberg, Karlstad Universitet.  
 • Mullsjö kommun är med i Hallands språk-, läs- och skrivnätverk. 

Senast uppdaterad: 2018-11-29 Ansvarig: Anki Källman