mullsjö logotyp

Språk- Läs- och Skrivutveckling

Mullsjö kommun har en kommunövergripande satsning på läsintresse läsåret 2018/2019 för alla åldrar och verksamheter, 0-16 år.

Språk-, Läs- och Skrivutveckling kommer hädanefter att förkortas SLS.

Läsintresse för alla barn och elever är ett av läsårets prioriterade mål i alla verksamheter.

Världsbokdagen den 23 april

Tisdagen den 23 april firar vi världsbokdagen. På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor. Här kan du läsa och veta mer om världsbokdagen.

logga för världsbokdagen

Vi uppmärksammar dagen på olika sätt. En del arbetslag gör en kortare aktivitet just på tisdagen och fortsätter med andra läsaktiviteter under resten av veckan, ”världsbokveckan".

Förslag på aktiviteter

 • På kommunbiblioteket är det bokbytardag  tisdagen den 23 april. Lämna in en bok och ta med en ny.
 • Bokbytardag i den egna klassen eller arbetslaget. Man kan samla in böcker under hela veckan i en låda i klassrummet och ha bokbytardag på fredag.
 • 90 sekunders läsning i början av lektionerna.
 • Läskompisar, få läsa upp något man skrivit för en kompis i en annan klass. 
 • Parläsning med en kompis från en annan klass.
 • Bokattacker av en lärare till en annan klass. Det kan vara 90-sekunders läsning av en bok, eller en kort presentation av en bok för elever att läsa själva.
 • Fortsätta på poesitemat. Läsa poesi, dikttoppen. Skriva egna dikter, kanske en heartmap eller titelpoesi med hjälp av bokryggarna. 
 • Presentera en bok i till exempel Pic Collage med en favoritmening, bild och titel. 

Se mer tips i länktipsrutan.

 

Genom dessa länkar kan du navigera enklare på sidan

HUR

Årshjul

Pågående insatser för läsintresse

Inspiratörer och samarbetspartners

 HUR?

 • Lärare i alla verksamheter samtalar om och inspirerar varandra om hur en framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning ser ut, för alla barn och elever.
 • Representanter från alla verksamheter träffas i en SLS-grupp och samtalar om bland annat om gemensamma insatser över läsåret som mynnar ut i ett årshjul. 
 • Som stöd för lärare i alla verksamheter har vi påbörjat ett arbete med att bygga upp en SLS-plan där vi skriver in goda exempel som vägledning för god undervisning i Språk-, Läs- och Skrivutveckling.
 • Lärare i alla verksamheter läser analyser av resultat och samtalar om lämpliga insatser.

Årshjul

 • I början av höstterminen Läsenkäter genomförs för att synliggöra och förstå elevers tankar och behov.
 • Skolstart i årskurs 1 och vid behov i årskurs 2 och 3; kommunövergripande insats på upprepad läsning för läsflyt
 • Vecka 43 FN-dagen den 24 oktober; f-klass - åk 6 tittar bland annat på alla läskartor i Google Maps.
 • Vecka 44 Läslov
 • Vecka 46 Unescos barnboksvecka. 12 november Kura gryning, 15 november Nationella läsdagen 
 • 1 Februari World Read Aloud Day; Vi startar alla lektioner i alla ämnen och verksamheter, samt möten med 90 sekuners högläsning ur valfri litteratur; fakta eller skönlitteratur. Välkommen med, prova A-M Körlings idé, sprid läslust.
 • Februari Läslustveckor
 • Mars ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) delas ut i slutet av mars. Det uppmärksammar vi på något sätt
 • Mars och april poesiveckor
 • 23 april Världsboksdagen firas på fritidshemmen
 • Maj och juni Uppföljande läsenkäter genomförs

Pågående insatser för läsintresse

 • Vi läser oss jorden runt: Eleverna i förskoleklass till och med årskurs 6 läser sig jorden runt, se länk i länktipsrutan.
 • @trollbibblan: På Trollehöjdskolans (högstadiets) bibliotek har vi ett instagramkonto där skolbibliotekarien, Marie Ultege, ofta uppdaterar. Följ länk i länktipsrutan.
 • Förskolebibliotek/kapprumsbibliotek
 • Kompetensutveckling för förskollärare genom Läslyftet

Inspiratörer och samarbetspartners

 • Inspiratör och vägledare till vår SLS-grupp är författaren och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling. Vill du läsa hennes blogg? Se länk i länktipsrutan.
 • Vi samarbetar med forskare i språk-, läs- och skrivutveckling Catharina Tjernberg, Karlstad Universitet.  
 • Mullsjö kommun är med i Hallands språk-, läs- och skrivnätverk. 

Senast uppdaterad: 2019-04-23 Ansvarig: Anki Källman