mullsjö logotyp

Modersmål, hemspråk

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk, det vill säga modersmålsundervisning.

Undervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur. Kontakta elevens skola för mer information.

Modersmål del av kursplan

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.


Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Hamid Zafar