mullsjö logotyp

Välkommen att kontakta oss för frågor eller synpunkter!

Kontaktlista

Barn- och utbildningschef

Hamid Zafar

0392 - 140 05

hamid.zafar@mullsjo.se


Utvecklingsledare

Jenny Albers

0392 - 141 90

jenny.albers@mullsjo.se

 

Specialpedagog barn- och utbildning

Anita Sätterman

0392-141 94

anita.satterman@mullsjo.se

 

Förskolechef

Pia Croona

0392-14092

pia.croona@mullsjo.se


Förskolechef 

Jessica Åberg

0392-140 94

jessica.aberg@mullsjo.se

  

Mullsjö F-3

Rektor

Carina Irvefors

0392-144 02

carina.irvefors@mullsjo.se

 

Tf Biträdande rektor

Thomas Ekberg

0392-144 01

thomas.ekberg@mullsjo.se

 

Gunnarsbo 4-6

Rektor

Karin Norman

0392- 144 04

karin.norman@mullsjo.se

 

Biträdande rektor

Marie Jildestedt

0392-144 00

marie.jildestedt@mullsjo.se

 

Trollehöjdskolan

Rektor 

 Lena Ottosson Burge

0392-145 01

lena.ottossonburge@mullsjo.se

 

Biträdande rektor

Björn Bergström

0392-145 02

bjorn.bergstrom@mullsjo.se 


Handläggare förskola/barnomsorg och skola/skolbarnomsorg

Anette Helgesson

0392-141 98

anette.helgesson@mullsjo.se


Senast uppdaterad: 2019-05-02 Ansvarig: Hamid Zafar