mullsjö logotyp

Gymnasium

Gymnasiemässa på Elmia 2018 är den 9 oktober.

Alla elever i årskurs 9 på Trollehöjdskolan kommer att åka buss dit under förmiddagen. Allmänheten ges tillfälle att besöka mässan eftermiddag/kväll.

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program; tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Mer information hittar du på utbildningsinfo.se

Mullsjö har ingen egen gymnasieskola. För att elever från Mullsjö kommun ska få tillgång till alla program som finns har Mullsjö avtal med såväl Jönköpings som Falköpings kommun. Det betyder att elever från Mullsjö kommun söker på samma villkor som dessa kommuners egna elever.

Mullsjöelever har också möjlighet att söka alla fristående gymnasieskolor.

Information om gymnasieskolor i Jönköping

Information om gymnasiet i Falköping

Aktuellt information som gäller gymnasievalet i Jönköping, se länktipsrutan.

För ansökan till gymnasiet, se länktipsrutan.

Betyg och bedömning
Läroplaner, ämnesplaner, betygsinformation, nyheter och övrigt material om gymnasieskolan hittar du på Skolverkets webbplats. Se länktipsrutan.

Ekonomi
När du läser på gymnasiet får du studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studerar du på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg och extra tillägg via Mullsjö kommun eller Centrala studiestödsnämnden (CSN), till och med vårterminen det år du fyller 20.

Går du en lärlingsutbildning kan du även ansöka om lärlingsbidrag.

För mer information se Länktipsrutan.

Studiemedel
Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSNs webbplats (se länktipsrutan). Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.


Senast uppdaterad: 2019-01-08 Ansvarig: Hamid Zafar