mullsjö logotyp

Renoveringsarbete Trollehöjdskolan

Kronologisk beskrivning av händelser, åtgärder och information

Här samlar vi all information om händelserna kring renoveringsarbetena i Trollehöjdskolan. Den senaste informationen läggs längst upp på sidan, samma information, brev för brev separat  i Pdf-format, finns även i dokumentrutan.

 

   

Åtgärd/ händelse

Uppdrags- ansvarig 

Resultat/

relaterade dokument

Alla dokument är i pdf:form och brev finns även i dokumentrutan.

29 september 2016   Investeringsäskande enligt tjänsteskrivelse. Fastighetsenheten Investeringsäskande för att åtgärda byggrelaterade hälsoproblem på Trollehöjdskolan
10 juni 2016 Klar Underhållsåtgärder i matsal i samband med byte av ventilation- och värmesystem Fastighetsenheten och skolledning  
17 maj 2016 Pågår Projektering av invändiga underhållsåtgärder och avhjälpande av ohälsoproblem Fastighetsenheten och skolledning  
9 maj 2016 Pågår Byte ventilations- och värmesystem Ömangruppen Svenska AB  
17 mars 2016 Klar Byte yttertak hus T FOBTA AB  
 25 september 2015   Information om flytt av matsal Trollehöjdskolan Information om flytt av matsal (pdf 76 kB)
15 september 2015   Information om stängning av Trollehöjdskolans matsal. Kommunledning Information om stängning av Trollehöjdskolans matsal 2015-09-15 (pdf 69 kB)
4 september 2015   Information om vidtagna och planerade åtgärder på Trollehöjdskolan.

Kommunledning, 

Trollehöjdskolan och Fastighetsenheten

Informationsbrev om vidtagna och planerade åtgärder, Trollehöjdskolan 2015-09-04
13 augusti 2015  

Välkomstbrev till föräldrar

 

Trollehöjdskolan  Välkomstbrev höstterminen 2015 (pdf 102 kB)
9 april 2015    Information om 8 nya klassmoduler klara för användning  Trollehöjdskolan  Informationsbrev elever och vårdnadshavare Trollehöjdskolan 2015-04-09 
1 april 2015   Resultat av enkätundersökning    Resultat Örebroenkät Trollehöjdskolan (pdf 4MB)
April 2015 Pågår Komplett skola i modulform som ersättning för Trollehöjdskolan målsättningen är att bli klar för inflyttning efter sommarlovet.

Kommunledning, 

Trollehöjdskolan och Fastighetsenheten


 
Februari 2015   Enkätundersökning om 
inneklimat enligt 
Örebromodellen.
Trollehöjdskolan och Fastighetsenheten

Rektorns information om arbetsmiljöenkät 2015-02-23

 

Följebrev (informationsbrev) enkäterna 2015-02-19 (pdf 77kB)

 

 

Februari 2015 Klar Flytt till alternativa lokaler Trollehöjdskolan och Fastighetsenheten 

Information Trollehöjdskolan - Brev till elever och vårdnadshavare på Trollehöjdskolan 2015-02-12 (pdf 97 kB)

 

Brev till elever och vårdnadshavare på Trollehöjdskolan 2015-02-03 (pdf 163 kB)

Januari 2015 Pågår Planering för alternativa skollokaler

Kommunledning, 

 Trollehöjdskolan och Fastighetsenheten 

Information angående läget på Trollehöjdskolan 2014-09-01 (pdf 99 kB)

20 februari 2015  Klar De första paviljongerna beräknas vara på plats och inflyttningsklara i februari Trollehöjdskolan och Fastighetsenheten  

Skolmodulerna klara för inflytt tisdag 17/2

 

Ankomst första skolmodulerna till grusplanen onsdag 21/1

Januari 2015   Pågår Granskning av ärendet för att belysa möjliga alternativ att gå vidare med Conservator AB   
Start september 2014 - Löpande Pågår Luftrenare går varje natt och helger i skolan Fastighetsenheten och Trollehöjdskolan  
Kommer genomföras så snart som möjligt.
Pågår Takbyte hus T (överklagad upphandling). Kommunledning  
Löpande till och med januari 2015 Klar Fortsatt utökad städ i korridorer. ISS  
 April-juni Pågår Upphandling ny ventilation och värmesystem med mera.  Fastighetsenheten  
Oktober 2014 - februari 2015
Klar Byte dränering/ dagvattenledningar, utvändiga fuktskyddsåtgärder och isolering mot väggar. NMC Anläggning AB Avslutat, endast årstidsberoende arbeten kvarstår (grässådd och asfaltering) 
December 2014 Klar Borttagning isolering i ventilationsnischer i 4 rum. Avvaktar svar från skolan om det har gett verkan. Om det visar sig effektivt görs samtliga rum.
Fastighetsenheten Ingen märkbar förbättring av hälsotillstånd i aktuella rum. Därför fortsätter man inte med denna åtgärd
30 december 2014 Klar Kontroll av dammförekomst efter storstädning 22/12

ISS Facility Services
AB

 
22 december 2014 Klar Extrainsatt städning av hela skolan ISS Facility Services AB  
December 2014  

Mullsjö kommun beslutar om budget 2015. I samband med budgeten beslutas att ytterligare tio miljoner ska avsättas för renoveringar av skolorna.

Mullsjö kommun

 

 

November 2014 Klar Ventilationsutredning SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Utredning ventilationsfunktion och luftutbyteseffektivitet i rum 2014-11-25, ECiS Reinhold Larsson (pdf 6,5 MB)

November 2014 Klar Damm- och partikelprovtagning SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) SP Rapport 2014-12-12 3P06732.10 Partikelmätning och analys av damm (pdf 6 MB)
Oktober - november 2014 Klar Behandling av linoleummattor ISS Facility Services AB  
September 2014 Klar Mikrobiologiska luftprover Corvara Industri- och skadeservice AB/ Eurofins Pegasuslab AB Resultatredovisning av mikrobiologiska analyser Trollehöjdskolan 2014-09-10 (pdf 3 MB)
September 2014 Klar

Kemisk analys av nya plastmattor

 

Allergenprovtagning (pälsdjur och kvalster)

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) SP Rapport 2014-10-15 3P06732.9 Matt- och allergenprovtagning Trollehöjdskolan Mullsjö (pdf 3,8 MB)
1 september 2014     Trollehöjdskolan Information angående läget på Trollehöjdskolan 2014-09-01 (pdf 99 kB)
Juli - augusti 2014 Klar Ozonering av lokaler och inventarier Skaraborgs städ och ISS Facility Services AB  
Juli och sept 2014 (I september på grund av bristfälligt gjort första gången) Klar Ventilationsrengöring Corvara Industri- och skadeservice AB Kontroll ventilationsrengöring Corvara Industri- o Skadeservice 2014-09-03 (pdf 238 kB)
Juni – december 2014 Klar Sanering och utökad städning av lokalerna, inventarier. Skaraborgs städ och ISS Facility Services AB  
Mars 2014 Klar Ozonering av lokaler och inventarier Skaraborgs städ och ISS  
Mars 2014 Klar Saneringsstäd av Träslöjden och 5 intilliggande rum för att verksamhet skulle kunna bedrivas där under våren.
Skaraborgs städ och ISS Facility Services AB  
17 mars 2014   Info/kallelse till föräldramöte 2014-03-20 Trollehöjdskolan Informationsmöte Trollehöjd föräldramöte 2014-03-17 (pdf 97 kB)
6 mars 2014   Information om alternativa lokaler Trollehöjdskolan Informationsbrev till vårdnadshavare för Trollehöjdskolans elever 2014-03-06 (pdf 150 kB)
3 mars 2014   Information om Trollehöjdskolan stängs tillfälligt Trollehöjdskolan Information om att skolan stängs 2014-03-03 (pdf 99 kB)
Februari - augusti 2014 Klar Åtgärder/ renoveringsarbeten enligt SP:s rekommendationer Peab  
27 februari 2014   Informationsbrev om alternativa lokaler Trollehöjdskolan

Informationsbrev vårdnadshavare Trollehöjdskolan 2014-02-27 (pdf 319 kB)

19 februari 2014   Information om alternativa lokaler på Björksäter samt kallelse till föräldramöte 2014-02-26 Trollehöjdskolan

Brev till föräldrar på Kronängsskolan 2014-02-19

Februari - augusti 2014 Klar Kontroller under och efter (uppföljning) renovering efter renovering Peab SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

SP Rapport 2014-09-03 3P06732.7 Kontroll uppföljning av utförda åtgärder avseende Trollehöjdskolan hus T och U (pdf 2,6 MB)

 

SP Rapport 2014-08-26 3P06732.6 Fuktmätningar i betongplatta kök före golvläggning Trollehöjdskolan hus U Mullsjö (pdf 680 kB)

 

SP Rapport 2014-07-02 3P06732 5 Fuktmätning i syllar Trollehöjdskolan (pdf 1,8 MB)

 

SP Rapport 2014-04-09 3P06732.3 Kontrollrapport 2 Skadeutbredningskontroll, Trollehöjdskolan Mullsjö (pdf 1,8 MB)

 

SP Rapport 2014-03-03 3P06732.2 Kontrollrapport 1 Kontroll efter friläggningar Trollehöjdskolan Mullsjö (pdf 559 kB)

19 december 2014   Information om Fuktinventeringen och SPs rapport Trollehöjdskolan

Informationsbrev till vårdnadshavare för Trollehöjdskolans elever 2013-12-19 (pdf 113 kB)

Oktober - december 2013 Klar Fuktutredning SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

SP Rapport 2013-12-18-3P06732.1 Delrapport 2 Fuktinventering av byggnadskonstruktioner i Trollehöjdskolan Mullsjö (pdf 8 MB)

 

SP Rapport 2013-11-20 3P06732 Delrapport 1 Fuktinventering av byggnadskonstruktioner i Trollehöjdskolan Mullsjö (pdf 8 MB)

 

SP Rapport 2013-11-20 3P06732 Komplettering delrapport 1 Fuktinventering av byggnadskonstruktioner i Trollehöjdskolan Mullsjö (pdf 8 MB)

2013 Klar Temperaturutredning och åtgärder Ömangruppen

 


Senast uppdaterad: 2015-05-28 Ansvarig: Lennie Johansson