mullsjö logotyp

Skolledning

Skolområdet leds av rektor och biträdande rektor. Dessa tillsammans med områdets arbetslagsledare bildar skolans ledningsgrupp.

Vårt uppdrag är att ta ansvar för området utifrån de lagar och styrdokument som gäller för grundskolan.

Skolan har tre arbetslag som leds av arbetslagsledare:     

Arbetslag AB

Björn Källman, bjorn.kallman@mullsjo.se

Arbetslag CDE

Anneli Nordvall, anneli.nordvall@mullsjo.se

EHT

Lina Troedsson, carolina.troedsson@mullsjo.se

EHT, elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare(SYV).


Senast uppdaterad: 2018-08-13 Ansvarig: Lena Ottosson Burge