mullsjö logotyp

Kontakt

Telefon och e-post till all personal på skolan

Rektor

Lena Ottosson Burge

0392-145 01

lena.ottossonburge@mullsjo.se

Biträdande rektor

Björn Bergström

0392-145 02

bjorn.bergstrom@mullsjo.se

Skolkoordinator

Carina Arthursson

0392-145 04

carina.arthursson@mullsjo.se

Sjukanmälan

Via vår kommunikationsplattform
infomentor

Alternativt talas elevens namn och klass in på telefonsvarare
0392-145 30

Studie- och yrkesvägledare

Ulrika Källström

0392-145 05

ulrika.kallstrom@mullsjo.se

Skolsköterska

Anna-Lena Wikström

0392-145 06

anna-lena.wikstrom@mullsjo.se

Kurator

Emelie Grönhage

0392-145 10

emelie.gronhage@mullsjo.se

Speciallärare

Marie Ågren

0392-145 09

marie.agren@mullsjo.se

Bibliotek

Marie Ultege

0392-145 11

marie.ultege@mullsjo.se

Vaktmästare

P-0 Bjursten

0392-141 86, 070-5236478

Pil upp

Fastighet 140 88

Mats Tingshagen

Här nedan har vi skapat snabblänkar till de olika arbetsrummen

Arbetsrum NO/ma/idh

Arbetsrum praktisk-estetisk

Arbetsrum språkintroduktion

Arbetsrum språk

Arbetsrum SO

Arbetsrum Resurscentrum

 

Arbetsrum NO/ma/idh

0392-145 22

Jimmy Andersson, jimmy.andersson@mullsjo.se

Jonas Furehill, jonas.furehill@mullsjo.se

Carina Glimryd, carina.glimryd@mullsjo.se

Björn Källman, bjorn.kallman@mullsjo.se

Heidi Larsson, heidi.larsson@mullsjo.se

Martin Mellberg martin.mellberg@mullsjo.se

Sara Söderberg, sara.soderberg@mullsjo.se

Carolina Troedsson, carolina.troedsson@mullsjo.se

Arbetsrum praktisk-estetisk

0392-145 20

Jens Allansson,jens.allansson@mullsjo.se

Yvonne Borg, yvonne.borg@mullsjo.se

Anders Brengesjö, anders.brengesjo@mullsjo.se

Johanna Hultsborn, johanna.hultsborn@mullsjo.se

Pernilla Svensson, pernilla.svensson@mullsjo.se 

Arbetsrum förberedelsegrupp

0392-145 14

Abdul Mahamed abdul.mahamed@mullsjo.se

Mediha Ramic, mediha.ramic@mullsjo.se

Laila Tabba, laila.tabba@mullsjo.se

Arbetsrum språk

0392-145 16

Linnéa Arthursson, linnea.arthursson@mullsjo.se

Magnus Brengesjö, magnus.brengesjo@mullsjo.se

Marie-Pierre Engström, marie-pierre.engstrom@mullsjo.se

Ingrid Gellerbrant-Rosberg, ingrid.gellerbrant-rosberg@mullsjo.se

Per-Ola Isaksson, per-ola.isaksson@mullsjo.se

Lisbeth Larsson, lisbeth.larsson@mullsjo.se

Caroline Näss caroline.nass@mullsjo.se (föräldraledig)

Anneli Nordvall, anneli.nordvall@mullsjo.se

Eva Risinger, eva.risinger@mullsjo.se

Andreas Strömberg, andreas.hydrell@mullsjo.se

Anna Söderberg, anna.soderberg@mullsjo.se

Anette Ydman, anette.ydman@mullsjo.se

Pil upp

Arbetsrum SO

0392-145 12

William Bergman, william.bergman@mullsjo.se

Thomas Carlsson, thomas.carlsson@mullsjo.se

Mikael Johannesson, mikael.johannesson@mullsjo.se

Annelie Lindh, annelie.lindh@mullsjo.se

Martin Nilsson, martin.nilsson@mullsjo.se

Pil upp

Arbetsrum Resurscentrum

0392-145 08

Marie-Pierre Engström, marie-pierre.engstrom@mullsjo.se

Martin Nilsson, martin.nilsson@mullsjo.se

Sara Söderberg, sara.soderberg@mullsjo.se

Anders Ultege, anders.ultege@mullsjo.se

 

Övrigt

Gunnarsbohallen 140 74

Biblioteket Mullsjö 140 44


Senast uppdaterad: 2018-10-09 Ansvarig: Lena Ottosson Burge