mullsjö logotyp

Läsårstider

Eleverna i Mullsjö kommun har lov och studiedagar samtidigt. Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Här nedan har vi skapat snabblänkar till information för läsårstider som finns längre ner på sidan:

Läsåret 2018/2019

Ledighet 

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018

 • Stängningsdag fritidshemmen 13 augusti

 • Skolstart tisdag den 21 augusti

 • Studiedag fredag den 28 september

 • Studiedag samt stängningsdag på fritidshemmen tisdag 16 oktober

 • Höstlov vecka 44 (29 oktober-2 november)  

 • Skolavslutning fredag den 21 december

Vårterminen 2019

 • Stängningsdag fritidshemmen måndag 7 januari 

 • Skolstart onsdag den 9 januari

 • Sportlov vecka 7 (11-15 februari) 

 • Studiedag måndag 11 mars

 • Påsklov vecka 16 (15 april-22 april)

 • Första maj (onsdag)

 • Studiedag samt stängningsdag fritidshemmen torsdag 16 maj

 • Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag 30-31maj

 • Nationaldag 6 juni (torsdag)

 • Skolavslutning torsdag kväll den 13 juni för Gunnarsbo/Sandhems skolområde

 • Skolavslutning fredag den 14 juni för Trollehöjdskolan


Ledighet

Se ansökan om ledighet i Blankettrutan.

Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. Beslutet tas av rektor eller den rektor utser.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen kan elev i grundskolan och grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. I undantagsfall kan längre ledighet beviljas om det finns uppenbara synnerliga skäl. Exempel på skäl som normalt inte kan anses vara enskilda angelägenheter är nöjen, rekreation, hobby- och föreningsverksamhet samt semesterresor.

För längre ledighet - mer än 10 dagar i följd, eller mer än 10 skoldagar innevarande läsår - krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Vid ledigheter, utöver skolans lovdagar, avsäger sig vårdnadshavaren rätten till elevens garanterade undervisningstid. Vårdnadshavaren har ett stort ansvar för att eleven hämtar igen de kursmoment han/hon missar under ledigheten.
Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare få information från skolan om vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena.

Ansökan om ledighet ska lämnas till klassläraren i god tid före ledigheten. Ansökan ska vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-11-08 Ansvarig: Helén Claesson, Kristina Wallengren