mullsjö logotyp

Läsårstider

Eleverna i Mullsjö kommun har lov och studiedagar samtidigt. Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Här nedan har vi skapat snabblänkar till information för läsårstider som finns längre ner på sidan:

Läsåret 2018/2019

Läsåret 2019/2020

Ledighet 

Läsårstider 2018/2019

Vårterminen 2019

Stängningsdag fritidshemmen måndag 7 januari 

Skolstart onsdag den 9 januari

Sportlov vecka 7 (11-15 februari) 

Studiedag måndag 11 mars

Påsklov vecka 16 (15 april-22 april)

Första maj (onsdag)

Studiedag samt stängningsdag fritidshemmen torsdag 16 maj

Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag 30-31maj

Nationaldag 6 juni (torsdag)

Skolavslutning torsdag kväll den 13 juni för Gunnarsbo/Sandhems skolområde

Skolavslutning fredag den 14 juni för Trollehöjdskolan

 

Läsåret 2019/2020

Hösterminen 2019

Stängningsdag fritidshemmen den 12 augusti

Skolstart 20 augusti

Studiedag samt stängningsdag för fritidshemmen 27 september

Höstlov vecka 44 (28 oktober till den 1 november)

Studiedag den 18 november

Skolavslutning den 20 december

 

Vårterminen 2020

Stängningsdag för fritidshemmen den 7 januari

Skolstart den 9 januari

Sportlov vecka 7 (10 till 14 februari)

Studiedag den 18 mars

Påsklov vecka 15 (6 till 13 april)

Första maj (fredag)

Studiedag samt stängningsdag för fritidshemmen den 18 maj

Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag 21 till 22 maj

Skolavslutning den 12 juni

 


Ledighet

Se ansökan om ledighet i Blankettrutan.

Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. Beslutet tas av rektor eller den rektor utser.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen kan elev i grundskolan och grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. I undantagsfall kan längre ledighet beviljas om det finns uppenbara synnerliga skäl. Exempel på skäl som normalt inte kan anses vara enskilda angelägenheter är nöjen, rekreation, hobby- och föreningsverksamhet samt semesterresor.

För längre ledighet - mer än 10 dagar i följd, eller mer än 10 skoldagar innevarande läsår - krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Vid ledigheter, utöver skolans lovdagar, avsäger sig vårdnadshavaren rätten till elevens garanterade undervisningstid. Vårdnadshavaren har ett stort ansvar för att eleven hämtar igen de kursmoment han/hon missar under ledigheten.
Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare få information från skolan om vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena.

Ansökan om ledighet ska lämnas till klassläraren i god tid före ledigheten. Ansökan ska vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Hamid Zafar