mullsjö logotyp

Fritidshem

Välkommen till fritidshemmen på Mullsjö F-3

Våra fritidshem tar emot barn i åldern 6 till 10 år före och efter skolan samt under skolans lov.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Samtliga fritidshem håller öppet klockan 6 till 18

Vi använder det digitala systemet Tempus gällande schema, närvarohantering samt veckobrev.

Våra fritidshem

Bokstaven

Vi håller till i ABC-huset. Här går elever i årskurs 2 till 3.

Siffran

Vi håller till i ABC-huset. Här går elever i årskurs 2 till 3.

Draken

Vi finns på Kronäng. Här går elever i årskurs 2 till 3.

TickTack

Vi finns på Kronäng. Här går elever i årskurs 1.

Solstrålens fritidshem

Vi finns i paviljongen utanför Kronäng. Här går elever i förskoleklass.

Björksäters fritidshem

Vi finns på Björksäterskolan. Här går elever i förskoleklass till årskurs 1.

Rödluvan

Vi finns på Sandhems skola. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.


Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Carina Irvefors