mullsjö logotyp

Föräldrarådet Mullsjö F-3 och Gunnarsbo 4-6

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje klass, representanter från skolledningen och lärare från varje arbetslag.


Föräldrarådet träffas några gånger varje termin för att lyfta frågor där föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att påverka skolans verksamhet och för att informera om aktualiteter.

Ni får inbjudan via InfoMentor. InfoMentor är vår lärplattform, där du bland annat kan följa ditt barns kunskapsutveckling. 


Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Carina Irvefors