mullsjö logotyp

Beställning av betygskopia

Här kan du beställa betyg från Mullsjö kommun 

Fyll i formuläret nedan för din beställning. Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den skola där studierna genomförts. 

Om det är ett slutbetyg/gymnasieexamen du vill ha från Vuxenutbildningen i Jönköping, så besök dem på Vägledningscentrum, Barnarpsgatan 40.

När ditt betyg är klart meddelas detta via mail eller telefon. Detta hämtar du sedan på Infocenter, se kontaktuppgifter i kontaktrutan. Du kan även lösa ut betyget via postförskott.

Avgift och leverans av betygskopian

En avgift på 125 kr tas ut för varje påbörjad kvartstimme och eventuell postförskott för framställningen av betyget. Det betalar du i samband med hämtning av betyget eller om du löser ut betyget som postförskott. För mer information om kostnad för framställan av betygskopia, se dokumentet "avgifter för kopiering av allmänna handlingar" i dokumentrutan. 


Vilka kurser önskar du betyg för?*Om du enbart vill ha vissa kurser, ange kursernas namn:
Om du vill ha slutbetyg från grundskola, ange från vilken skola och vilket avgångsår.
Förnamn:*
Efternamn:*
Adress:*
Postnummer:*
Ort:*
Telefon:*
E-post:
Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD)*
Dina fyra sista siffror i ditt personnummer: *
När du har skickat in formuläret med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Jag godkänner behandling av personuppgifter jag skickar in till Mullsjö kommun genom detta formulär.*
Säkerhet
300+10


Senast uppdaterad:2018-08-10 av: Anette Helgesson