mullsjö logotyp

Förskoleklass och grundskola

Barn i skog

Ny omorganisation inför hösten 2018

Inför höstterminen 2018 har Mullsjö kommun skapat en ny skolorganisation gällande förskoleklass och grundskola. Nu har vi tre skolområden; 

Se skiss på hur organisationen ser ut: organisationsstruktur (pdf 33 kB) 

Vår vision

Våra grundskolor ska ge elever de kunskaper och redskap de behöver för att utvecklas till trygga och självständiga människor.

Grundskolorna ligger i centrala Mullsjö och i Sandhem. 


Senast uppdaterad: 2019-08-12 Ansvarig: Hamid Zafar