mullsjö logotyp

Specialpedagog förskola

 • Ingår i barnhälsoteamet

 • Tillhandahåller specialpedagogisk kompetens

 • Pedagogisk handledning

 • Observation, kartläggning och utredning

 • Fortbildning av personalen

 • Tillhandahåller aktuell forskning och litteratur

 • Arbetar inkluderande

 • Stöd vid samtal med vårdnadshavare

 • Samverkar med barnhälsovård (BHV), logoped, psykolog, socialtjänsten och barn- och ungdomshabiliteringen

 • Verksamhetsutveckling

 • Arbetar förebyggande - tidig upptäckt, tidiga insatser

 • Samverkar på organisations - grupp - och individnivå

 • Pedagogisk mångfald


Senast uppdaterad: 2017-11-21 Ansvarig: Jessica Åberg, Pia Croona