mullsjö logotyp

Skogsgläntans förskola står klar

Den 21 oktober 2015 togs första spadtaget. Nästan på dagen, ett år senare står Skogsgläntans förskola klar, det är den första förskolan som byggs sen 70-talet i Mullsjö kommun.

Skogsgläntan är utformad i tre etage som utifrån sett identifieras genom olika takhöjd och fasadfärg. Konceptet kallas tripp, trapp, trull.
I den högsta delen som har grå fasadfärg inryms tillagningskök, en mindre aula med plats för lek och samlingar samt administrativa utrymmen för personal. Maten kommer att lagas på plats och köket har även kapacitet för tillagning till ytterligare någon förskola.
I den mellersta, gula delen finns kapprum och gemensamma utrymmen för två syskonavdelningar.
I den lägsta delen som har röd fasadfärg är respektive avdelnings hemvist. Skogsgläntan kommer att ha fem avdelningar, varav en är småbarnsavdelning och fyra är syskonavdelningar.

Under november och december kommer lokalerna att inredas och utrustas inför verksamhetsstart. I januari öppnar fyra avdelningar och den femte planeras öppna i augusti 2017.
Invigning kommer att äga rum i början av 2017, mer information om detta kommer.

En av många spännande utemiljöer på Skogsgläntans gård.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 Ansvarig: Lina Isaksson