mullsjö logotyp

Specialkost

Specialkost till barn och elever i  kommunala skolor och förskolor kan tillhandahållas av framför allt medicinska skäl. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider. 

Även personal kan erbjudas specialkost, vid pedagogiska måltider. Specialkost erbjuds av samma skäl som för barn och elever, men enbart efter godkännande från förskolechef eller rektor och köksansvarig.

Ansökan, ändrade behov och information

För att få specialkost ansöker vårdnadshavare via formulär på webben, se högerspalten.

Specialkost av medicinska skäl

Barn och elev som ansöker får specialkost efter att medicinskt intyg läm­nats (utfärdat av hälso- och sjukvårdspersonal), samt att ansökan skickats in. Det är viktigt att elever/barn med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks. Medicinska skäl kan vara till exempel celiaki eller allergier mot vissa livsmedel såsom komjölksprotein, ägg, fisk, soja med mera.

Annan specialkost utan läkarintyg

Barn och elev som ansöker får specialkost utan läkarintyg efter inskickat formulär från vård­nadshavare och godkännande från skolsköterska, inom grundskolan. Vi erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, vilket innebär vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg. Vi erbjuder också kost som utesluter fläsk-/nötkött och blodmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda önskekoster av olika slag, exempelvis halalkost, koshermat eller koster som utgår från exempelvis ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster.

Överkänslighet med lättare reaktioner fylls även i på denna blankett, där det räcker med att man plockar bort ingrediensen vid servering.

Laktosreducerad kost

För ansökan om laktosreducerad kost behövs inget läkarintyg. Barnen/eleverna erbjuds laktosfri mjölk och annan kost när det serveras mycket mjölk i maten till exempel pannkakor, lasagne. Annars äter de den vanliga kosten. Vid önskemål om laktosfri kost gäller formuläret ” ansökan om specialkost av medicinska skäl” med läkarintyg. Då tillståndet är ovanligt och det finns risk för att man missar eventuella bakomliggande sjukdomar.

Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. Ett nytt aktuellt intyg från hälso-och sjukvården lämnas vid förändrat behov och i samband med att barnet/eleven börjar förskoleklass samt årskurs 4,7.

Vid planering av olika specialkoster utgår vi alltid från huvudalternativet på matsedeln. Tillbehör på ordinarie matsedel samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.  

Avanmälan av specialkost

Avanmälan ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost eller vid byte av förskola/skola. Vid byte av förskola/skola är det vårdnadshavarens ansvar att se till att ett nytt formulär fylls i och skickas in så informationen hamnar på rätt ställe. 

Rutin kring ansökan om specialkost

För specialkost av medicinska skäl enligt ovan, serveras endast till de barn som har ett aktuellt intyg utfärdat av hälso-och sjukvårdspersonal för specialkost. Vårdnadshavare intygar genom att skicka in ansökningsformuläret. Vid oklara intyg tar kostchefen kontakt med sjukvården.

I förskolan ansvarar förskolechef för att både vårdnadshavare och personal har aktuell information utifrån ansökan och beslut om specialkost.

Observera att tillagningsköket har noggranna rutiner för att garantera rätt mat till barnet/eleven, utifrån vårdnadshavares ansökan. Vid förändringar i kosten är det mycket viktigt att dialog sker mellan alla berörda och att ny ansökan lämnas.  

Hur ansöker jag om specialkost?

  1. Använd ansökningsformulär i rutan Webbformulär.

  2. Ansökan går till kostchef@mullsjo.se, läs informationen innan du fyller i ditt formulär så ansökan blir korrekt.


Senast uppdaterad: 2014-05-13 Ansvarig: Johanna Skenning