mullsjö logotyp

Prioriterat område 2015-2016 Språklig medvetenhet

Prioriterat område 2015-2016: Språklig medvetenhet

 

Läroplansmål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

• Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

 

Arbetsmetoder

  • Jobba med språklig medvetenhet: Bornholmsmodellen
  • TAKK
  • Babblarna
  • Rim och ramsor
  • Böcker, läsa, berätta
  • Sång

 

Mer information om Bornholmsmodellen och Babblarna finns under Länktips.


Senast uppdaterad: 2015-10-13 Ansvarig: Allan Spets