mullsjö logotyp

Tallkottens förskola

Förskolan ligger centralt i ett naturskönt område med skog, lekpark och fotbollsplan i närheten. Förskolan består av fyra avdelningar gul och blå där de äldre barnen går, samt röd och grön för de yngre barnen.  

Profil

Hållbar utveckling - Grön flagg (Stiftelsen Håll Sverige rent)

Förskolan arbetar aktivt med skräp och avfall. Tillsammans med barnen sorteras skräp i våra sorterkärl, vi utforskar sambandet mellan skräp och natur samt utvecklar kunskap om hur vi kan använda oss av olika material utan att påverka kommande generation. 

Leken får stort utrymme på förskolan. Genom leken utvecklas bland annat barnens förmåga till att samarbeta, fantisera, visa hänsyn och empati. Innemiljön ses som föränderlig, barnen är med och planerar förskolans lek- och lärmiljöer.

Vi samarbetar över hela förskolan. Barnen ges möjlighet att besöka och leka på andra avdelningar, vilket gör att de lär känna pedagoger, miljö och kompisar. Detta underlättar inskolning till en ny avdelning. 

Utemiljön består av fyra gårdar som erbjuder varierande material och verktyg anpassat för utevistelse, utforskande och lek. 

På Tallkottens förskola är det viktigt att barnen bli sedda och känner sig värdefulla. Det ska kännas tryggt, roligt och lärorikt att vara på vår förskola. Kom gärna och besök oss!


Senast uppdaterad: 2018-08-21 Ansvarig: Jessica Åberg, Pia Croona