mullsjö logotyp

Rödluvans förskola

Rödluvans förskola ligger i Sandhem intill skola och fritids och nära naturen. Förskolan har tre avdelningar, Fröet, Ekorren och Kotten. På Fröet går de yngre barnen, på Ekorren mellanbarnen och på Kotten de äldre barnen.

Profil

EQ - Emotionell intelligens

Det innebär att vi arbetar med att barnen ska lära sig sätta ord på sina känslor, samt förstå andras. Bland de äldre barnen är massage en daglig del i vårt EQ-arbete. Vi arbetar målinriktat med att skapa en lustfylld och trygg miljö, där barnen utvecklar sin förmåga att bry sig om varandra.

Förskolan tar vara på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. En viktig del är miljöer som utmanar och också skapar möten.Vår fina utegård är vi mycket stolta över. Där utvecklar och utforskar barnen sitt kunnande om naturen, samtidigt som de också får bra motoriskt träning. Skapande verksamhet är både lustfyllt och lärorikt. Vi arbetar gärna med naturliga material från vår natur. Vi vistas i skogen och har även gångavstånd till Sandhemsjön.  

Välkommen att hälsa på oss!


Senast uppdaterad: 2018-08-21 Ansvarig: Pia Croona, Jessica Åberg