mullsjö logotyp

Kronängs förskola

Kronängs förskola ligger i centrala Mullsjö i samma byggnad som Kronängsskolan med närhet till naturen. Förskolan består av Saltkråkan, indelad i 3 grupper för de äldre barnen och avdelningarna Sunnanäng och Junibacken är för de yngre barnen. 

Profil

Språk och rörelse

Förskolan arbetar med att utveckla språket och lyssnandet för att höja barnens sociala kompetens. Språket är vårt sätt att dela tankar och känslor med andra och utvecklar vår självkänsla. Genom att arbeta med ordbilder, högläsning, sång, ramsor, rytmik och rörelse stimuleras barnens fantasi och deras tankar och berättelser utvecklas. 

Kronängs förskola har en härlig utegård där barnen kan delas i mindre grupper. Gården inbjuder till en aktiv och fantasifull lek. Leken har en central och viktig del i barns utveckling för språket, fantasin, motoriken och samspelet med varandra.

Förskolan har närhet till skogen, en lärmiljö där vi kan uppleva naturens olika skiftningar och få motorisk träning. Det finns även tillgång till att använda gymnastikhallen, vilket görs regelbundet.

På Kronängs förskola ska barnen känna sig trygga och ges en rolig och lärorik verksamhet. 

Välkommen att besöka oss så berättar vi mer om vår verksamhet!


Senast uppdaterad: 2018-09-11 Ansvarig: Pia Croona, Jessica Åberg