mullsjö logotyp

Föräldraråd i förskolan

Föräldrarådet representeras av föräldrar och förskollärare från varje förskola samt förskolechefer.

Föräldrarådet träffas en gång per termin och då lyfter vi frågor och informerar om förskolans verksamhet. Under höstterminen har vi ett gemensamt föräldraråd där samtliga förskolor representeras. På vårterminen har varje förskola sitt eget föräldraråd. Föräldrarna får på så sätt ett inflytande och ges möjlighet att påverka förskolans verksamhet.  

Minnesanteckningar från föräldrarådet skickas ut till föräldrar via Tempus.


Senast uppdaterad: 2018-09-20 Ansvarig: Pia Croona, Jessica Åberg