mullsjö logotyp

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem, traditionellt familjedaghem eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och förskolans läroplan ska vara vägledande i arbetet.

I Mullsjö kommun finns en pedagogisk omsorg, Humlan i Sandhem, som drivs som ett föräldrakooperativ. Du som vårdnadshavare kan söka plats genom den kommunala kön. För mer information, se kontaktuppgifter i rutan kontakt.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 Ansvarig: Hamid Zafar