mullsjö logotyp

Information om förskoleplats

Du har rätt till plats för ditt barn i förskolan från och med det att barnet fyllt1 år till och med vårterminen året barnet fyller 6 år. Ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare betyder mycket för att allt ska fungera på bästa sätt. Ta dig tid att läsa följande information och tveka inte att ta kontakt om du har frågor.

Närvarotider 

Om du arbetar eller studerar

Grundregeln är att ditt barn har rätt att vara på förskolan under den tid du arbetar eller studerar och under den tid det tar för dig att resa dit och hem. När du är ledig ska ditt barn normalt inte vara på förskolan.

Allmän förskola

Observera att ditt barn har rätt till allmän förskola från höstterminen då det fyller tre år. Den är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka på fasta dagar och tider. Allmän förskola följer skolans läsårstider, ditt barn kan alltså inte vara på förskolan under skollov och studiedagar. Mer om aktuella lovdagar finns i informationsrutan.  

Om du är föräldraledig eller arbetslös

Ditt barn har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka på fasta dagar och tider. Tänk på att anmäla när du är tillbaka i arbete eller studier igen.

Meddela schema och förändringar

Ju mer vi vet om tider och kommande förändringar, desto bättre kan vi planera. Det gynnar både ditt barn och verksamheten i övrigt.

  • Personalen på förskolan behöver alltid ha ett aktuellt schema för ditt barns tider på förskolan. Tänk på att räkna in restid och tiden som går åt i samband med lämning och hämtning, såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen. Under introduktionen i förskolan får du veta mer om hur du lämnar schema.
  • Om du behöver ändra schemat tillfälligt, prata med personalen så fort du vet om det.

När ditt barn blir sjukt

Kontakta personalen direkt om ditt barn inte kan komma till förskolan. Det är viktigt att barnet får vara hemma tillräckligt länge, dels för att själv orka med förskolan, men också för att inte sprida smitta till andra barn.

När du själv blir sjuk

Om du som vårdnadshavare blir sjuk försöker personalen anpassa ditt barns schema efter dina behov. Du har dock inte rätt att lämna ditt barn till förskolan utöver barnets ordinarie schema. Om du är sjuk länge eller ofta kan vi be dig lämna läkarintyg till förskolan.

Ditt barn är försäkrat

Ditt barn är försäkrat genom kommunens olycksfallsförsäkring, som gäller under tiden på förskolan och på vägen till och från förskolan. Mer information finns under länktips. 


Senast uppdaterad: 2019-01-18 Ansvarig: Carin Bülow