mullsjö logotyp

Förskola

I Mullsjö kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du som vårdnadshavare kan söka plats för ditt barn genom den kommunala kön. 

Kommunen har sex kommunala förskolor, alla belägna i Mullsjös tätort förutom Rödluvan, som finns i Sandhem. På Kronängs förskola bedrivs även kvällsomsorg. Mer information om de fristående förskolorna finns längre ner på sidan. 

Kommunala förskolor

Rödluvans förskola
Skogsgläntans förskola
Tallkottens förskola

Rödluvans förskola

Skogsgläntans förskola

Tallkottens förskola

Kronängs förskola
Bullerbyns förskola

Kronängs förskola 

Kvällsomsorg

Bullerbyns förskola

Vattentornets förskola

Verksamhetsfilosofi 

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet genom att stärka självkänslan baserat på ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det innefattar bland annat kreativitet, samarbete, initiativ och självtillit. 

Öppettider

Samtliga kommunala förskolor har öppet måndag - fredag: 6-18. Kvällsomsorgen är öppen 18-23. 

Samverkan med vårdnadshavare

En gång per termin hålls föräldraråd i förskolan, under höstterminen ett gemensamt och under vårterminen ett på varje förskola. Föräldrarådet representeras av vårdnadshavare, förskollärare från varje förskola samt förskolechefer. Mer information om föräldrarådet finns under länktips. 

Specialpedagoger 

Förskolorna har tillgång till specialpedagoger för att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Specialpedagogen fungerar som ett stöd i förskolans verksamhet. Mer information om specialpedagoerna finns under länktips. 

Studiebesök

Du som vårdnadshavare är välkommen att besöka våra förskolor. Ta kontakt med personalen för att boka besök, se respektive förskolas kontaktuppgifter.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd

Förskolan arbetar med TAKK och bildstöd, vilket är bra för alla barn. För barn med annat modersmål, språksvårigheter eller yngre barn vars tal inte kommit igång, förtydligar TAKK och bildstöd det talade ordet. Tecken används för nyckelord. Genom att tala och teckna samtidigt, ges barnet ett verktyg för att kunna uttrycka sig tidigare.Bildstöd är ett bra komplement. Bilderna kan bland annat hjälpa barnen med instruktioner, struktur och tydlighet, exempelvis hur dagen ser ut. Bilderna ger en förstärkning till det som sägs. 

Utvecklingspedagoger

Förskolorna har två utvecklingspedagoger, en i lärmiljö och en i IKT (informations- och kommunikationsteknik). De har i uppdrag att utveckla våra lärmiljöer och digitala verktyg i förskolan samt att vara ett stöd för personalen. 

Giftfri förskola

Under 2017 har pedagogerna genomgått en grundläggande utbildning i skadliga kemikalier i förskolan. En inventering och rensning har gjorts på varje förskola utifrån fem kategorier av material och leksaker som inte uppfyller dagens lagstiftning; gammal mjukgjord plast, pipmuggar/glas, vilomadrasser, vuxenelektronik och skapande material. En uppföljning har även gjorts för att se över kommunens fortsatta arbete för en giftfri förskola. 

Utvecklingsdagar i förskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för pedagogerna. Kommande utvecklingsdagar för läsåret finns i informationsrutan. 

Jul- och sommarstängt

På sommaren har förskolorna stängt under vecka 28-31, under julen vecka  52  och vecka 1. En gemensam förskola erbjuds alltid för de barn som behöver omsorg under dessa veckor.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Mullsjös förskolor med andra kommuner. Mer information finns här på sidan under länktips. 

Fristående förskolor

Kommunen ansvarar för köplats och placeringar. Avgifter och regler är i huvudsak desamma som för de kommunala förskolorna. 

Mer om de fristående förskolornas verksamhet finns i länkarna nedan.

Kyrkvillans förskola (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Förskolan Sagotrollet (extern länk, öppnas i nytt fönster)

 

 


Senast uppdaterad: 2019-01-08 Ansvarig: Pia Croona, Jessica Åberg