mullsjö logotyp

Försäkringar

Mullsjö kommun försäkrar elever och förskolebarn genom Svedea.

Vid skada:

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Svedea, telefon 0771-160 199 eller på www.svedea.se 
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Svedea innan resan påbörjas.

 

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola,barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.


Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Hamid Zafar