mullsjö logotyp

Elevhälsa, Hälsovård

Elevhälsan är en viktig del av lärandet i skolan. Huvuduppdraget för elevhälsan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Eleven har rätt till  specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer om behov finns.

Samverkan för elevens bästa

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, är samverkan mellan lärare och elevhälsa en förutsättning.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. 


Senast uppdaterad: 2019-01-23 Ansvarig: Helén Claesson, Kristina Wallengren