mullsjö logotyp

Barn och utbildning

Tre barn på väg

Här hittar du information om förskola, grundskola, särskola och gymnasium. Vi har även information till dig som vill börja studera som vuxen. Vill du lära dig spela ett instrument, så hittar du information under kulturskola. 

Här kan du läsa mer om våra verksamheter inom barn och utbildning:

Vision för barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens vision är att: alla barn ska lämna grundskolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro. Denna vision är inte en vacker fras utan en ledstjärna i allt arbete med barn och elever i kommunen. Visionen förverkligas när barn, elever, personal och föräldrar samverkar i en skola och förskola som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dina synpunkter på hur vi kan utveckla vår skola och förskola är alltid välkomna. 

Skolverksamheten utgår ifrån:

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. 

Regionalt utvecklingscentrum - RUC . Samverkan i utbildningsfrågor mellan Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och kommunerna i Jönköpings län.    


Senast uppdaterad: 2018-05-09 Ansvarig: Linda Rudelius